El suro

Compromís amb el territori

100% suro de proximitat

Som els únics especialitzats en treballar amb suro del nostre entorn de forma exclusiva.

Ens proveïm de finques de qualitat situades dins un radi màxim de 60 km de la nostra fàbrica.

Aquesta zona, privilegiada pel tipus de terreny i precipitacions, afavoreix el creixement lent del suro dotant-lo d’una densitat espectacular que el fa ideal per a vins de guarda.

Rebem les pannes de suro acabades d’extreure, les quals seleccionem i ordenem per separat segons l’origen.

Reciclable

Sostenible

Natural

Necessita més informació?